Nasze podejście

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Grupa UniCredit odgrywa poważną rolę w złożonym łańcuchu wartości. Pragniemy aktywnie przyczyniać się do wzrostu dobrobytu społeczno-gospodarczego, stojąc na stanowisku, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest właściwe wykorzystanie różnych typów kapitału: finansowego, ludzkiego, społecznego, intelektualnego i środowiskowego. To właśnie charakter wkładu w rozwój społeczeństw i gospodarek wpływa na kształt naszego modelu biznesowego oraz jakość produktów i usług, które w efekcie oferujemy.

Po głębokiej analizie tego wpływu, umocniliśmy jeszcze nasze przekonanie, jak ważną rolę odgrywa Grupa na rynkach, wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Kierujemy się zasadą odpowiedzialnego podejścia we wszystkim, co robimy – od działalności bankowej po inicjatywy społeczne. Inicjatywy te propagują idee włączenia finansowego i edukacji, uzupełniając działania charytatywne w dziedzinie integracji społecznej.

Jesteśmy przekonani, że społeczności, które oferują realną wielość szans i możliwości, stwarzają przyjazny klimat dla innowacyjności, dzięki czemu zarówno obywatele jak i przedsiębiorstwa mogą osiągać sukces.

 

1Więcej informacji w Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2014. Źródło: opracowano na podstawie wytycznych Komitetu ds. Zintegrowanego Raportowania (IIRC).