Bank Pekao S. A. na polskim rynku usług bankowych

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność głównie w Polsce. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, leasingu i faktoringu.

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 roku Bank Pekao S.A. przejął Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Z tego względu dane Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok zawarte w niniejszym rozdziale uwzględniają dane przejętej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -  Kredytowej.