Działalność leasingowa

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Pekao Leasing Sp. z o.o. – Pekao Leasing

Pekao Leasing świadczy usługi finansowe wspomagające sprzedaż i zakup środków trwałych, tj. środków transportu, maszyn i urządzeń, a także nieruchomości biurowych – zarówno poprzez leasing operacyjny, jak i finansowy.

W 2014 roku Spółka zawarła 9 599 nowych umów. Wartość aktywów oddanych w leasing była wyższa niż w 2013 roku o 9,2% i wyniosła 1 861,9 mln zł, w tym: 63,5% stanowiły środki transportu, 20,3% – maszyny i urządzenia, 0,4% – nieruchomości, 15,8% – pozostałe.

Dzięki programowi współpracy Pekao Leasing z Bankiem Pekao S.A. w zakresie sprzedaży wartość aktywów oddanych w leasing klientom, którzy są jednocześnie klientami Banku, wyniosła 1 226,3 mln zł, co stanowi 65,8% sprzedaży Spółki i wzrosła o 5,4% w porównaniu do 2013 roku.