Główne obszary działalności spółek Grupy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank Pekao S.A. zajmuje jedną z wiodących pozycji na rynku usług bankowych i skupia wokół siebie instytucje finansowe działające na rynku bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, leasingowych i faktoringu.

Detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski, CDM oraz Xelion świadczą w ramach Grupy usługi maklerskie zapewniające szeroką ofertę produktów i usług rynku kapitałowego klientom indywidualnym. Szczegółowy opis działalności maklerskiej znajduje się w rozdziale „Klienci indywidualni".

Poniżej zaprezentowane są obszary działalności głównych spółek Grupy z sektora finansowego.