Historia wypłaty dywidendy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W 2014 roku Bank wypłacił dywidendę za rok 2013 w kwocie 9,96 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 5,6%.

Wypłaty dywidendy za lata 2003-2013:

Data

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dywidenda za rok (mln zł)

748

1 065

1 234

1 504

2 517

-

761

1 785

1 412

2 202

2 614

Kwota dywidendy na akcję (zł)

4,5

6,4

7,4

9

9,6

-

2,9

6,8

5,38

8,39

9,96