Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

(mln zł)

 

31.12.2014

31.12.2013

ZMIANA

Rezerwy razem

442,5

393,5

12,5%

z tego:

 

 

 

rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

102,4

113,9

-10,1%

rezerwy na zobowiązania pracownicze

301,5

241,5

24,8%

pozostałe rezerwy

38,6

38,1

1,3%

Rezerwa z tytułu podatku dochodowego

2,1

3,3

-36,4%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

877,4

895,3

-2,0%