Mikro i małe firmy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Obsługa klientów biznesowych w segmencie mikro i małych firm jest prowadzona w oparciu o model relacyjny, w którym klient posiada swojego dedykowanego Doradcę, odpowiedzialnego za identyfikowanie jego potrzeb i dobór odpowiednich produktów i usług. Obsługa prowadzona jest przez Doradców zlokalizowanych w uniwersalnych oddziałach detalicznych a także w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego.

W 2014 roku Bank realizował strategiczny projekt, którego celem jest wzmocnienie pozycji Banku w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Zmieniony został model obsługi klientów sektora rolno-spożywczego, w oddziałach wprowadzono specjalne Agro Strefy dedykowane rolnikom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom z branży rolno-spożywczej oraz przygotowano specjalną ofertę produktową dla rolników, obejmującą zarówno kredyty obrotowe, jak i kredyty finansujące działalność inwestycyjną. Ponadto udoskonalono proces udzielania kredytów tej grupie klientów. Dzięki tym działaniom w 2014 roku Bank pozyskał 3 tys. nowych klientów sektora rolno-spożywczego.

W 2014 roku w obszarze mikro i małych firm Bank kontynuował politykę oferowania nowoczesnych rozwiązań mobilnych, tj. PekaoFirma24 oraz aplikacje mobilne PeoPay i PeoPay mPOS. Główne funkcjonalności aplikacji PeoPay mPOS to m.in. przyjmowanie płatności mobilnych PeoPay z wykorzystaniem telefonu oraz przygotowywanie raportów ze sprzedaży, co jest szczególnie doceniane przez klientów sektora handlu i usług.

Bank wprowadził do standardowej oferty dwa nowe typy rachunków: zastrzeżone i powiernicze, przeznaczone do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych wynikających z zawartych lub planowanych transakcji realizowanych w obrocie gospodarczym, w tym nowy produkt dla deweloperów: Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy. W wybranych oddziałach Banku zostały zainstalowane moduły wpłatomatowe w bankomatach, dzięki którym klienci mogą dokonywać bezpośrednio wpłat gotówkowych. Usługa umożliwiająca wpłatę gotówki 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przeznaczona jest dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Na początku 2014 roku, podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji, Bank przedstawił czwartą edycję „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013". Raport został przygotowany na podstawie 7 tys. wywiadów przeprowadzonych z właścicielami firm zatrudniających do 49 osób. Tematem specjalnym tej edycji był eksport mikro i małych firm. W kolejnych miesiącach 2014 roku regionalne wyniki Raportu zostały zaprezentowane na 16 konferencjach zorganizowanych w każdym województwie.

Ponadto Bank wraz z partnerami „Pakietu Trwałych Korzyści" oraz organizacjami wspierającymi lokalny biznes zrealizował cykl 5 konferencji poświęconych rozwojowi biznesu przy wykorzystaniu rozwiązań dedykowanych dla mikro i małych firm oferowanych przez partnerów Banku.

Bankowość elektroniczna dla klientów biznesowych

Klienci biznesowi Banku Pekao S.A. korzystają z systemów bankowości elektronicznej PekaoFirma24, Pekao24 dla firm i PekaoBiznes24. Podstawowym systemem oferowanym klientom w ramach Pakietów Mój Biznes jest system PekaoFirma24 obejmujący bankowość internetową, w pełni transakcyjną aplikację dla urządzeń mobilnych oraz bankowość telefoniczną.

W 2014 roku rozpoczęto projekt połączenia platform PekaoFirma24 oraz PekaoBiznes24, dzięki któremu w 2015 roku klienci z segmentu mikro i małych firm otrzymają dostęp do systemu PekaoBiznes24 z wygodniejszą nawigacją i bardziej nowoczesną wizualizacją.

Na koniec grudnia 2014 roku 240,6 tys. klientów biznesowych posiadało dostęp do bankowości elektronicznej, z czego 159,5 tys. korzystało z niej aktywnie. Liczba klientów z dostępem do bankowości elektronicznej zwiększyła się o 17,1 tys. w porównaniu do końca 2013 roku.

(W TYS.)

 

31.12.2014

31.12.2013

Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości elektronicznej na koniec okresu

240,6

223,5

Liczba klientów biznesowych (SME) aktywnie korzystających z systemów bankowości elektronicznej (*)

159,5

147,2

(*) Klient aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.

Na koniec grudnia 2014 roku 13,8 tys. klientów biznesowych posiadało dostęp do aplikacji mobilnej dla firm, z czego 8,6 tys. korzystało aktywnie. Liczba klientów z dostępem do aplikacji mobilnej zwiększyła się o 6,8 tys. w porównaniu do końca 2013 roku.

(W TYS.)

 

31.12.2014

31.12.2013

Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości mobilnej na koniec okresu

13,8

7,0

Liczba klientów biznesowych (SME) aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (*)

8,6

5,3

(*) Klient aktywnie korzystający z bankowości mobilnej to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.