Nagrody i wyróżnienia

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Miesięcznik BANK: Dwie nagrody dla Banku Pekao S.A. podczas „Horyzontów Bankowości 2014"

Bank Pekao S.A. zajął drugie miejsce w rankingu „50 największych banków w Polsce" miesięcznika BANK oraz otrzymał nagrodę specjalną „Innowatora rynku bankowego 2013 roku" za innowacyjne i przełomowe rozwiązania w dziedzinie bankowości elektronicznej: internetowej i mobilnej.

W czerwcu 2014 roku na uroczystej gali podczas „Horyzontów Bankowości 2014" zostały ogłoszone wyniki 19 rankingu miesięcznika BANK. Ranking jest jednym z najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych corocznych rankingów banków w Polsce a pozycja Banku w poszczególnych kategoriach wynika z danych finansowych ocenionych przez ekspertów współpracujących z redakcją miesięcznika.

 

Magazyn Forbes: Bank Pekao S.A. w rankingu „Najlepsze Banki dla Biznesu"

W rankingu „Najlepszych Banków dla Biznesu" miesięcznika Forbes Bank Pekao S.A. zajął drugie miejsce w kategorii najlepszy rachunek dla małych i średnich firm. Prestiżowy miesięcznik docenił pakiet „Mój Biznes Mobilny" za najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w ramach tzw. „koszyka Forbesa", tj. różnorodności oferty i możliwości obsługi mobilnej. Według redakcji miesięcznika to najważniejsze parametry, pod względem których przedsiębiorcy oceniają ofertę rachunków firmowych.

 

IR Magazine: nagroda dla Relacji Inwestorskich Banku Pekao S.A.

W edycji rankingu IR Magazine w 2014 roku Relacje Inwestorskie Banku Pekao S.A. otrzymały nagrodę w kategorii „Najlepsze Relacje Inwestorskie w Polsce" oraz w kategorii „Najlepszy Dyrektor Relacji Inwestorskich" w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Prestiżowa międzynarodowa nagroda przyznawana jest przez miesięcznik IR Magazine za najwyższą jakość relacji inwestorskich.

Zwycięzcy rankingu wybierani są w wyniku niezależnego badania, które składa się z ankiety oraz wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z zarządzającymi portfelami aktywów oraz analitykami finansowymi z całej Europy. Na podstawie uzyskanych opinii IR Magazine nagradza osoby i zespoły, które osiągnęły najwyższą jakość relacji inwestorskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Money.pl: Bankowość mobilna oraz system płatności mobilnych PeoPay Banku Pekao S.A. zwyciężyły w rankingu na najlepsze rozwiązanie mobilne w polskiej bankowości

Bank Pekao S.A. zwyciężył w rankingu organizowanym przez serwis finansowy Money.pl na najlepsze rozwiązanie mobilne dla klientów indywidualnych w polskiej bankowości. Autorzy rankingu docenili walory funkcjonalne aplikacji mobilnej Pekao24 oraz zalety systemu płatności mobilnych PeoPay.

W badaniu oceniono 20 parametrów związanych z bankowością mobilną, m.in. możliwość wykonania przelewu dowolnego, przelewu po zeskanowaniu kodu QR, możliwość zapłacenia telefonem w terminalu POS, wypłacenia pieniędzy z bankomatu czy założenia lokaty. Największe znaczenie dla pozycji w rankingu miała liczba dostępnych funkcjonalności oraz ich użyteczność.

 

 

Money.pl: Aplikacja mobilna PekaoFirma24 oraz system płatności mobilnych PeoPay Banku Pekao S.A. zwyciężyły w rankingu na najlepszą bankowość mobilną dla firm

Bank Pekao S.A. zwyciężył w rankingu organizowanym przez serwis finansowy Money.pl na najlepsze rozwiązanie mobilne dla firm.

W badaniu uwzględniono 27 parametrów, m.in. możliwość wykonania przelewu dowolnego, przelewu po zeskanowaniu kodu QR, możliwość zapłacenia telefonem w terminalu POS, wypłacenia pieniędzy z bankomatu czy założenia lokaty. Ocenie poddano również intuicyjność i wygodę korzystania z aplikacji mobilnej.

 

Godło QI dla karty kredytowej Visa Infinite

W 2014 roku Bank Pekao S.A. otrzymał tytuł Laureata i Godło QI w kategorii QI Product, w której nagrodzona została karta kredytowa Pekao Visa Infinite oraz wyróżnienie „Highly commended Private Banking" przyznane w prestiżowym rankingu Global Private Banking Awards 2014 w kategorii Best Private Banking in Poland.

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego: Bank Pekao S.A. – Lider gwarancji de minimis

Bank Pekao S.A. został wyróżniony statuetką Lidera gwarancji de minimis za realizację rządowego programu gwarancji de minimis skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców na konferencji zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank jest jednym z najbardziej aktywnych banków uczestniczących w programie. Do końca grudnia 2014 roku Bank udzielił i anektował około 8,9 tys. gwarancji de minimis o wartości około 2 mld zł.

W ramach programu gwarancji de minimis przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Kredyty oferowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących. Jest to pierwszy program rządowy, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa.

 

Forum Biznesu: PekaoBiznes24 i Accounts OnLine Innowacjami Roku 2013

System bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych PekaoBiznes24 został po raz kolejny nagrodzony tytułem Innowacji Roku przez kapitułę konkursu Innowacja Roku organizowanego przez Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Eksperci wyróżnili projekt rewitalizacji systemu i skutecznej migracji wszystkich użytkowników na nową platformę.

Tytuł Innowacji Roku 2013 zdobyła również usługa Accounts OnLine umożliwiająca klientom m.in. elektroniczne składanie wniosku o otwarcie rachunków bankowych w systemie PekaoBiznes24.

Nagrody dla Banku Pekao S.A. potwierdzają innowacyjność i funkcjonalność systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24 oraz dostępnych w nim usług.

 

GPW: Bank Pekao S.A. nagrodzony za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku

Bank Pekao S.A. po raz drugi z rzędu otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych prestiżową nagrodę za „największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku". Podobnie jak w 2013 roku Bank zajął pozycję lidera rynku nieskarbowych papierów dłużnych.

W 2013 roku Bank wprowadził do notowań na rynku Catalyst instrumenty dłużne (obligacje korporacyjne i komunalne) o wartości 2,4 mld zł, co stanowiło blisko 22% wszystkich wprowadzonych do obrotu nieskarbowych instrumentów dłużnych w tym okresie.

 

 

Global Finance: Pekao S.A. Najlepszym Bankiem Powierniczym w Polsce

Trzeci rok z rzędu Bank Pekao S.A. został uznany przez magazyn Global Finance za najlepszy bank powierniczy w Polsce „Best Subcustodian Bank in Poland 2014", co potwierdza profesjonalne i kompleksowe podejście Banku do usług powierniczych.

Magazyn Global Finance, przy współpracy z ekspertami, wyłonił zwycięzców rankingu wśród instytucji, które świadczą najlepsze usługi powiernicze na rynkach lokalnych i światowych. Kryteria, które wzięto pod uwagę, to m.in.: relacje z klientami, jakość obsługi, konkurencyjność cen, stosowana technologia, plany rozwojowe oraz znajomość przepisów i praktyk lokalnych.

 

 

 

Executive Club: Pekao S.A. Bankiem Roku branży Private Equity

Bank Pekao S.A. został uhonorowany prestiżowym tytułem Banku Roku 2013 w konkursie Diamenty Private Equity, organizowanym przez Executive Club.

Nagroda przyznawana jest osobom i firmom związanym z branżą Private Equity, które przyczyniły się do wzrostu wartości polskich firm, wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i cechuje je wyższa od przeciętnej efektywność ekonomiczna oraz innowacyjność.

Executive Club to forum kadry menedżerskiej, którego celem jest integracja oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli świata biznesu. Jako jedna z pierwszych tego typu organizacji w Polsce, Executive Club łączy ludzi związanych z rozmaitymi sektorami gospodarki.

 

 

Eurobuild Awards 2014: Bank Pekao S.A. po raz czwarty z rzędu bankiem roku w opinii rynku nieruchomości komercyjnych

Bank Pekao S.A. został uhonorowany tytułem „Financing Provider of the Year, Poland" przez jury konkursu organizowanego przez redakcję miesięcznika Eurobuild, jednego z najważniejszych pism specjalistycznych sektora Commercial Real Estate w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród zwycięzców w swoich kategoriach znalazły się również projekty finansowane przez Bank.

Jury konkursu złożone z przedstawicieli znaczących firm sektora nieruchomości komercyjnych: deweloperów, inwestorów, konsultantów, firm prawniczych oraz banków dokonało wyboru laureatów w oparciu o wielkość, liczbę i rodzaj sfinalizowanych umów, a także w oparciu o reputację instytucji. Kontrolę nad prawidłowością wyboru kandydatów do nagrody oraz nad głosowaniem sprawowało KPMG.

 

 

EuropaProperty: Bank Pekao S.A. Bankiem 2013 roku w konkursie CEE Retail Real Estate Awards

Bank Pekao S.A. zwyciężył w konkursie na najlepszy bank na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej organizowanym przez magazyn EuropaProperty.

Zwycięstwo Banku w konkursie jest nie tylko uznaniem jego pozycji na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych, ale również potwierdzeniem pozycji Polski w tym zakresie w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce przeprowadzanych jest najwięcej transakcji sektora nieruchomości komercyjnych w regionie a Bank Pekao S.A. aktywnie uczestniczy w obsłudze bankowej i finansowaniu tego sektora w kraju.

W finałowej gali uczestniczyło 450 kluczowych firm z sektora nieruchomości komercyjnych, a nagrody zostały przyznane w 31 różnych kategoriach przez międzynarodowe jury złożone z ekspertów rynku nieruchomości komercyjnych. Gala EuropaProperty CEE Retail Real Estate Awards organizowana jest co roku, aby podkreślić rosnące znaczenie rynku nieruchomości komercyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na arenie międzynarodowej.

 

 

EuropaProperty 2014: tytuł Bank Roku dla Banku Pekao S.A. w konkursie CEE Investment & Green Building Award

Bank został laureatem konkursu CEE Investment & Green Building Awards organizowanego przez magazyn EuropaProperty, dedykowanego inwestycjom oraz budownictwu zrównoważonego rozwoju w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Ponadto Bank otrzymał nagrodę CEE Retail Award w uznaniu za udział w finansowaniu nowych centrów handlowych.

Celem konkursów EuropaProperty jest promowanie możliwości inwestycyjnych pojawiających się w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

 

 

 

 

 

 

Karta Banku Pekao S.A. „Najlepsza polska przedpłacona karta 2014 roku"

Karta przedpłacona Banku Pekao S.A. dedykowana klientom korporacyjnym zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Najlepsza polska przedpłacona karta 2014 roku", którego honorowymi patronami są m.in. Ministerstwo Gospodarki i Związek Banków Polskich.

Konkurs odbywał się w ramach Międzynarodowej Konferencji Central European Electronic Card, która jest corocznym spotkaniem przedstawicieli instytucji i firm najważniejszych dla rozwoju biznesu kartowego w Polsce i Europie.

 

 

Złote Godło dla funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI

Fundusze inwestycyjne oferowane przez Pioneer Pekao TFI zajęły pierwsze miejsce i zdobyły Złote Godło w X edycji ogólnopolskiego programu konsumenckiego Laur Klienta 2014.

Pioneer Pekao TFI otrzymał tytuł Firmy Wysokiej Reputacji w badaniu PremiumBrand, przeprowadzonym metodą CATI wśród grupy menedżerów największych firm w Polsce. Ocenę reputacji przeprowadzono w pięciu obszarach: referencje, atmosfera medialna, zaangażowanie społeczne, firma jako pracodawca oraz partner biznesowy.