Najważniejsze informacje

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

UniCredit jest wiodącym europejskim bankiem komercyjnym, prowadzącym działalność w 17 krajach; w ramach sieci liczącej ponad 8 500 oddziałów zatrudnia ponad 147 000 osób. W skali globalnej Bank obecny jest na około 50 rynkach.

Grupa UniCredit to instytucja finansowa głęboko zakorzeniona na kontynencie europejskim, prowadząca szeroko zakrojoną działalność na rynkach międzynarodowych i posiadająca znaczącą bazę klientów.

Strategiczna pozycja Grupy w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej przekłada się bezpośrednio na jeden z najwyższych udziałów w rynkach lokalnych.

 

Najważniejsze wskaźniki finansowe (mln EUR)

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
22 513

ZYSK NETTO
2 008

KAPITAŁY
49 390

SUMA BILANSOWA
844 217

WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
10,41%

 

 

 

 

 

Kraje, w których prowadzimy działalność:

Austria

Azerbejdżan

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Niemcy

Polska

Rosja

Rumunia

Serbia

Słowacja

Słowenia

Turcja

Ukraina

Węgry

Włochy

 

 

 

 

1 Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Metodologia FTE (ang. Full Time Equivalent): uwzględniająca liczbę pracowników oszacowaną na podstawie tzw. wskaźnika obecności. Powyższe dane obejmują wszystkich pracowników Grupy Yapi Kredi (Turcja).
2 Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Powyższe dane obejmują wszystkie oddziały Grupy Yapi Kredi (Turcja).
* Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
3 Udziały w rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oszacowane na podstawie łącznej wartości aktywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. W przypadku Włoch, Niemiec i Austrii udziały w rynkach oszacowano na podstawie całkowitej wartości kredytów klientów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014.
Źródło: Dział Analiz UniCredit, Dział Analiz Strategicznych Rynków EŚW UniCredit, narodowe banki centralne.
Dane wg stanu na dzień 30 września 2014 r., wyłączając Bośnię i Hercegowinę, Słowenię (II kw. 2014 r.), Rumunię (I kw. 2014 r.), Węgry (2013 r.) i Bułgarię (III kw. 2014 r.).
* Dane wg stanu na dzień 30 listopada 2014 r.