Nasza bankowość wielokanałowa

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział

Bankowość wielokanałowa - jeden z najważniejszych elementów naszego planu biznesowego jest przykładem przemian bankowości komercyjnej na rynkach, gdzie Bank prowadzi działalność. W samym sercu zmian, którym obecnie poddawany jest nasz model dystrybucyjny, znajduje się dbałość o dalsze poszerzanie oferty elektronicznej oraz szybkie udoskonalanie wielokanałowej platformy Grupy.

Dalsze zintegrowanie zdalnych i tradycyjnych kanałów dostępu przybliży nas do klientów i pozwoli zaproponować im usługi najwyższej jakości. Związane z tym wyzwania wykraczają poza zwykłą ofertę bankowości elektronicznej. Musimy kontynuować pogłębione relacje z klientami, w okresie gdy trendy społeczne i rynkowe tworzą nowe złożone uwarunkowania i na nowo kształtują otoczenie biznesu, w którym przyjdzie nam działać w przyszłości. Okoliczności te zainspirowały nas do stworzenia strategii, której głównym celem jest wzmocnienie kompatybilności procedur sprzedażowych i posprzedażowych, ułatwienie

dostępu do produktów i usług zarówno za pośrednictwem placówek stacjonarnych, jak i drogą elektroniczną, usprawnienie komunikacji multimedialnej z doradcami klienta i specjalistami, a także dalsze doskonalenie sieci elektronicznej, wspierającej treści cyfrowe i komunikację.