Nasz model biznesowy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W Grupie UniCredit nieustannie udoskonalamy naszą ofertę i rozwijamy usługi, które są wymiernym wsparciem dla rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności. Wymaga to wypracowania nowych modeli, umożliwiających komunikację pomiędzy jednostkami biznesowymi w różnych lokalizacjach, jednocześnie zwiększając dostępność i przejrzystość banku. To dla nas oznacza być bankiem odpowiedzialnym.

Trwająca od początku 2012 roku restrukturyzacja przyniosła znaczne uproszczenie procedur operacyjnych. Dla przykładu – aby być bliżej naszych klientów – został znacznie poszerzony zakres kompetencji decyzyjnych jednostek w poszczególnych krajach. Zmiana ta ma na celu uproszczenie działań poprzez skrócenie łańcucha decyzyjnego, zwiększenie efektywności sieci i wzmocnienie potencjału tworzenia spersonalizowanych rozwiązań. Jednocześnie zwiększa ona skuteczność wysiłków banków w poszczególnych krajach w rozwijaniu swoich rynków.