Pozostałe usługi finansowe

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział

Centrum Kart S.A. – CK S.A.

Spółka świadczy kompleksowe usługi związane m.in. z obsługą systemów zarządzania kartami płatniczymi, autoryzacją transakcji oraz personalizacją kart.

W 2014 rok kontynuowano realizację projektów informatycznych, ukierunkowanych na rozszerzenie oferty produktowej Banku Pekao S.A.

Najważniejsze projekty zrealizowane w 2014 roku obejmowały wdrożenie systemu płatności kartami płatniczymi w jednej z największych sieci detalicznych w Polsce oraz uruchomienie mobilnych płatności zbliżeniowych telefonem w technologii HCE.

Pekao Faktoring Sp. z o.o. – Pekao Faktoring

Spółka oferuje pełen zakres usług faktoringowych (w tym faktoring pełny i niepełny), a także usługi towarzyszące faktoringowi, do których należą m.in. zbieranie informacji o sytuacji finansowej dłużników, inkaso, windykacja, księgowanie rozliczeń oraz bieżące monitorowanie Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. realizacji płatności. Ofertę Spółki uzupełnia rozliczanie transakcji masowych, doradztwo finansowe i konsulting w zakresie wyboru sposobu finansowania działalności, a także udzielanie kredytów i pożyczek związanych z umową faktoringową. Spółka współpracuje z Bankiem Pekao S.A. w zakresie uaktywnienia i rozwoju nowych kanałów sprzedaży.

Spółka zajmuje 4. miejsce na polskim rynku faktoringowym z 11% udziałem w rynku.