Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

 

Rada Nadzorcza Banku  
   
Jerzy Woźnicki Przewodniczący
Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący
Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący
Alessandro Decio Sekretarz
   
  Członkowie
Małgorzata Adamkiewicz  
Paweł Dangel  
Laura Penna  
Wioletta Rosołowska  
Doris Tomanek  

 

 

Zarząd Banku  
   
Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
   
  Wiceprezesi Zarządu
Diego Biondo  
Andrzej Kopyrski  
Grzegorz Piwowar  
Stefano Santini  
Marian Ważyński