Relacje inwestorskie

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Działalność Banku w zakresie relacji inwestorskich skoncentrowana jest głównie na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej komunikacji z rynkiem, poprzez czynną współpracę z inwestorami, analitykami i agencjami ratingowymi, jak również na wykonywaniu obowiązków informacyjnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Przedstawiciele Banku regularnie odbywają wiele spotkań z inwestorami w kraju i zagranicą oraz uczestniczą w większości regionalnych i branżowych konferencji inwestorskich. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. są co kwartał prezentowane w ramach konferencji transmitowanych jednocześnie przez internet. W 2014 roku odbyły się cztery konferencje poświęcone prezentacji wyników oraz około 500 spotkań z inwestorami i analitykami.

Wyniki Banku oraz jego działalność jest na bieżąco monitorowana przez analityków reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje finansowe. W 2014 roku 28 analityków opublikowało raporty i rekomendacje na temat Banku.

Działania, które podejmuje Bank w kontaktach z inwestorami, mają przede wszystkim na celu umożliwienie rynkowi przeprowadzenia rzetelnej oceny sytuacji finansowej Banku, jego pozycji rynkowej oraz skuteczności przyjętego modelu biznesowego z uwzględnieniem kondycji finansowej sektora bankowego oraz sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej i na rynkach międzynarodowych.

Istotne dla inwestorów informacje na temat Banku dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem: http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/. Bank publikuje raport roczny w wersji on-line dostępny na stronie internetowej Banku. Na stronie internetowej Banku dostępna jest „Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami".