Sieć dystrybucji

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji z najdogodniejszym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym kraju. 

 

31.12.2014

31.12.2013

Liczba placówek

1 034

1 001

Liczba własnych bankomatów

1 825

1 847

Klienci Banku mogą również wypłacać gotówkę bez prowizji z europejskiej sieci bankomatów Grupy UniCredit.

 

Na koniec grudnia 2014 roku Bank prowadził 5 214,3 tys. złotowych rachunków bieżących, 287,9 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 593,8 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych.

(TYS.)

 

31.12.2014

31.12.2013

Liczba złotowych rachunków bieżących (*)

5 214,30

5 107,50

w tym pakiety

3 873,80

3 781,50

Liczba rachunków kredytów hipotecznych (**)

287,9

267,5

w tym złotowych

249,7

226,6

Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych (***)

593,8

634,9

(*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart przedpłaconych (prepaid).
(**) Rachunki klientów detalicznych.
(***) Pożyczka Ekspresowa.