Nasza strategia

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

11 marca 2014 r. Zarząd UniCredit zatwierdził pięcioletni „Plan strategiczny", którego celem jest zapewnienie trwałej zyskowności w nadchodzących latach. Podstawą Planu jest solidna kondycja Grupy, silne zasady zarządzania ryzykiem oraz pozytywne perspektywy związane z poprawiającym się klimatem makroekonomicznym. Naszym celem jest dalsze wzmocnienie wiodącej pozycji w sektorze bankowości korporacyjnej w Europie, przyjęcie  proinnowacyjnego podejścia w sieci detalicznej i przygotowanie przełomowych rozwiązań w bankowości elektronicznej.

UniCredit definiuje swoją rolę jako część szerszego systemu, który efektywnie wykorzystując zasoby czy kapitały, tworzy wspólną wartość. Trwałość naszej działalności jest bowiem uzależniona od powodzenia naszych klientów i społeczności, wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. By tworzyć jeszcze większą wartość, jako bank proponujemy innowacyjne rozwiązania umożliwiające atrakcyjne inwestycje, przynoszące także pozytywne efekty dla Grupy. Pięcioletni „Plan strategiczny", który przyjęliśmy, bazuje na solidnej kondycji UniCredit i ma na celu zapewnienie trwałej zyskowności oraz jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów.

W ten sposób będziemy nadal skutecznie realizować priorytetowe cele naszych interesariuszy.

 

* Więcej informacji w "2014 Group Integrated Report".