15 lat UniCredit

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział
1999 - Powstaje Grupa UniCredito Italiano

Połączenie Credito Italiano, Rolo Banca 1473, Cariverona, Cassa di Risparmio di Torino, Cassamarca, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Cassa di Risparmio di Trieste.

Początek międzynarodowego rozwoju Grupy. Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczyna się od zakupu większościowego pakietu akcji Banku Pekao.

2000 - Ekspansja terytorialna i dywersyfikacja usług

Rozwój na rynkach wschodzących. Przejęcie bułgarskiego Bulbanku i słowackiego Pol'nobanca, (wcześniej: Unibanka Słowacja).

Nabycie Pioneer Investment of Boston, amerykańskiej spółki zarządzającej funduszami i utworzenie Pioneer Global Asset Management.

2005 - Połączenie z niemiecką Grupą HVB i utworzenie jednego wielkiego europejskiego banku

UniCredit połączył się z niemiecką Grupą HVB, powstałą w 1998 r. w wyniku fuzji dwóch bawarskich banków (Bayerische Vereinsbank i Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank), tworząc w ten sposób wielki europejski bank.

Przejęcie Yapi Kredi przez Koç (Turcja).

2007 - Fuzja z Capitalią. Wzmocnienie obecności Grupy na rynku włoskim i za granicą

UniCredit umocnił swoją pozycję na rynku włoskim dzięki połączeniu się z Grupą Capitalia powstałą w 2002 r. w wyniku fuzji Grupy Banca di Roma, Grupy Bibop-Carire, Banco di Sicilia, MCC i Fineco.

Grupa wzmocniła swoją obecność na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej, przejmując ukraiński Ukrsotsbank.

2010 - Nowy model usług: „Razem dla naszych klientów"

Razem dla naszych klientów to nazwa programu organicznego rozwoju firmy, mającego pozwolić Grupie w jeszcze większym stopniu skupić się na potrzebach klientów i zbliżyć się do nich poprzez zaangażowanie się w działania mające na celu połączenie specjalizacji oddziałów z uproszczeniem struktury organizacyjnej Grupy.

2012 - Nowy UniCredit

Silny lider bankowości komercyjnej w Europie, który łączy efektywność operacyjną z zadowoleniem klientów, dzięki inwestowaniu w tradycyjne i elektroniczne kanały komunikacji.

2014 - UniCredit Tower, nowa siedziba banku

UniCredit Tower to symbol:

  • zrównoważonego rozwoju – ograniczenie emisji CO2 o ponad 40%;
  • nowoczesności – to jeden z 10 najpiękniejszych drapaczy chmur na świecie (źródło: Emporis Building Data Company);
  • efektywności – ograniczono zajmowaną powierzchnię biurową, a co za tym idzie uzyskano oszczędności rzędu 25 milionów euro w skali roku.