Historia wypłaty dywidendy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W 2013 roku Bank wypłacił dywidendę za rok 2012 w kwocie 8,39 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 4,7%. 

 

Wypłaty dywidendy za lata 2003-2012:

Data

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dywidenda za rok (mln zł)

748

1 065

1 234

1 504

2 517

-

761

1 785

1 412

2 202

Kwota dywidendy na akcję (zł)

4,50

6,40

7,40

9,0

9,60

-

2,90

6,80

5,38

8,39