Inicjatywy społeczne i obywatelskie

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

III Europejski Kongres Finansowy

Bank od pierwszej edycji jest Współorganizatorem Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), organizowanego w Sopocie przez Gdańską Akademię Bankową oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. EKF to impreza dla ekspertów i kręgów biznesowych, od pierwszej edycji bardzo wysoko oceniana przez uczestników. Tematem przewodnim III edycji, która odbyła się w 2013 r. było „Bezpieczeństwo finansowe
i zrównoważony rozwój Europy i Polski". 

Dzięki aktywnemu merytorycznemu udziałowi w EKF Bank zaprezentował się w krajowym i międzynarodowym środowisku finansowym jako kompetentna instytucja o wielkim potencjale analitycznym. Bank był partnerem trzech ważnych debat: „Rola instytucji finansowych we wdrażaniu Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014-2020", „O deficycie równości stron w procesach inwestycji infrastrukturalnych" oraz „Instrumenty finansowania i bezpieczeństwo finansowe transakcji zagranicznych". 

Przedstawiciele Banku uczestniczyli także w innych debatach jako eksperci – paneliści.

Uczestnicy III Kongresu w Sopocie wypracowali szereg rekomendacji adresowanych do instytucji, regulatorów i kręgów praktyków gospodarczych, które wskazują praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla rozwoju gospodarki, zarówno Polski jak i całej Unii Europejskiej.

III Europejskie Forum Nowych Idei

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) to międzynarodowe forum dyskusyjne środowisk biznesowych na temat miejsca i przyszłości Europy. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi
i międzynarodowymi firmami i instytucjami. 

Hasłem przewodnim Forum, które odbyło się w dniach 25 – 27 września 2013 w Sopocie było: Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu. Impreza zgromadziła ok. 800 gości, w tym 110 panelistów. Efektem Forum było przyjęcie „Deklaracji Sopockiej" oraz „Rekomendacji" przedstawionych politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej. 

Bank po raz pierwszy wziął udział w III edycji Europejskiego Forum Nowych Idei jako wyłączny partner Gali Otwarcia, podczas której Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę EFNI. Laudację na cześć laureata wygłosił Premier Donald Tusk. Z okazji 30-lecia przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie odbyła się także debata z udziałem prof. Marka Belki, prezesa NBP, Mario Montiego, b. Premiera Włoch oraz
b. komisarza UE, Güntera Verheugena. 

Współpraca z Fundacją CASE

Fundacja CASE istnieje od 1991 roku. Jest prywatną, niekomercyjną i niezależną instytucją badawczą, prowadzącą badania w zakresie transformacji, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej.

Bank współpracuje z Fundacją CASE od 1999 roku, realizując jeden ze swoich priorytetów w dziedzinie CSR, jakim jest rozwijanie wiedzy
o gospodarce oraz wspomaganie badań naukowych w tej dziedzinie. Najważniejszym projektem realizowanym w 2013 przy wsparciu Banku było opracowanie indeksu napięć na rynkach finansowych – Financial Stress Index (FSI) oraz indeksu „wrażliwości ekonomicznej"– Economic Sensitivity Index (ESI). Indeksy zostały opublikowane po raz pierwszy na początku 2014 r. Projekt ten był realizowany dzięki wsparciu Banku Pekao SA. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że za pomocą FSI można trafnie identyfikować tendencje panujące na rynkach finansowych oraz określić ich reakcję na ważne wydarzenia. Wykorzystując oba narzędzia matematyczne analizowano sytuację gospodarczą w dwunastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w latach 2001–2012. Zidentyfikowane zostały również najważniejsze cechy niestabilności rynków finansowych
i gospodarki oraz związki pomiędzy zawirowaniami rynków finansowych i finansów publicznych, silnie odczuwalnymi w regionie w ostatnim dziesięcioleciu.

Odbiorcami indeksów są międzynarodowe instytucje, takie jak OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska, rządowe instytucje i agendy, środowiska akademickie, główni ekonomiści i analitycy w instytucjach finansowych, ośrodkach analitycznych i korporacjach.