Kapitał ludzki jako kluczowa wartość

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Kierunki polityki personalnej Banku w obszarze rozwoju zasobów ludzkich wyznacza misja Banku oraz wartości uznane za kluczowe dla jego trwałego rozwoju.

Bank inwestuje w szkolenia, profesjonalny rozwój pracowników (zgodnie z ich możliwościami i zdolnościami), tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz prowadzi badania satysfakcji i opinii pracowników. Istotnym obszarem polityki personalnej Banku jest również wyszukiwanie wewnątrz organizacji osób szczególnie utalentowanych i inwestowanie w rozwój ich umiejętności.

W 2013 roku realizacji tych zadań towarzyszył szczególny nacisk na promowanie wartości priorytetowych dla kultury organizacyjnej Grupy UniCredit, zgodnie z Kartą Zasad. Etyczne fundamenty Karty Zasad i rekomendowane w niej zasady postępowania stanowią normę powszechnej praktyki, której przestrzeganie jest wymagane od pracowników na każdym stanowisku pracy w Banku Pekao S.A.