List Prezesa Zarządu Banku

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

"Mamy ambicję być nie tylko bankiem
o najlepszych wynikach, ale również
instytucją wspierającą kluczowe wartości
naszego społeczeństwa".

Szanowni Akcjonariusze,

Jestem szczęśliwy, mogąc ogłosić bardzo dobre wyniki roczne Grupy Pekao. To był wyjątkowy rok także dla mnie osobiście, gdyż minęło 10 lat, od kiedy dołączyłem do Banku Pekao i przejąłem jego stery, najpierw jako Dyrektor Generalny, a następnie jako Prezes Zarządu. To był bardzo szczególny okres pełen wyzwań, łączący radość z szybkiego wzrostu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej z goryczą najgłębszej od 70 lat globalnej recesji. Wykorzystaliśmy ten czas efektywnie i mądrze. Bank wzmocnił swoją pozycję i jest graczem pierwszej ligi na polskim rynku, wyznaczając na nim nowe trendy i wzorce. Staliśmy się zauważalni również w europejskiej lidze bankowości.

Jesteśmy wiodącym bankiem w bankowości korporacyjnej i drugą największą marką detaliczną w Polsce. Prawie 4,5 miliona klientów detalicznych, 260 tysięcy MŚP i 18 tysięcy klientów korporacyjnych powierzyło nam swoją finansową przyszłość.

Posiadamy przetestowany w ciągu wielu lat model biznesowy oraz sprawdzone strategie i cele. Korzystamy z filozofii działania, która zapewnia trwałe przewagi konkurencyjne. Posiadamy know-how jak skutecznie realizować cele, a przede wszystkim, mamy wspaniałych ludzi.

Takie podejście przyniosło owoce również w ubiegłym roku. Polska gospodarka, która z powodzeniem przeszła ostatni kryzys, sprostała spowolnieniu tempa wzrostu PKB do 1,6% i rekordowo niskiego poziomu stopy procentowej Banku Centralnego, która spadła do 2,5%. Zaobserwowaliśmy w konsekwencji słaby popyt na kredyty i presję na marże. Grupa dostarczyła solidny skonsolidowany zysk netto na poziomie 2 785 mln zł, pomimo tych przeciwności makroekonomicznych.

Wczesna mobilizacja naszej sieci dystrybucji oraz intensyfikacja naszej działalności komercyjnej zminimalizowały negatywny wpływ wymienionych wyżej trendów, pozwalając Grupie utrzymać ROE na poziomie 12%, pomimo utrzymania wysokiego poziomu kapitału Core Tier 18,6%.

Bank odegrał istotną rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, kontynuując politykę finansowania polskich rodzin i zapewniając obsługę dla biznesu. Udzieliliśmy 11 mld zł kredytów konsumenckich i hipotecznych, zwiększając całkowitą ekspozycję o 9,9% r/r do 44,5 mld złotych. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 3,8%, do 65 mld złotych. Bank pozostał głównym kredytodawcą dla kluczowych projektów infrastrukturalnych w Polsce, wspierając rozwój kraju i pomagając w poprawie jakości życia.

Jednym z naszych priorytetów było pozyskiwanie klientów. Pozyskaliśmy prawie 450 tysięcy nowych klientów, dzięki innowacyjnemu podejściu, bazując na rekomendacjach naszych klientów i zaangażowaniu naszych pracowników. Z powodzeniem ujęliśmy te działania w ramy projektu Klientomania, który będziemy kontynuować, ponieważ przyszłość Banku zależy od naszych klientów.

Zadowolenie klienta jest głównym filarem naszego modelu biznesowego, a nowoczesna technologia stwarza ogromny potencjał do dalszej poprawy doświadczeń Klientów z oferowanych usług. W odpowiedzi na ich potrzeby, kontynuowaliśmy rozwijanie innowacyjnych produktów
i usług.

Dalsza poprawa funkcjonalności bankowości mobilnej i Internetu, uruchomienie płatności mobilnych (PeoPay), to wyraźny przykład naszego zaangażowania w utrzymanie przewagi stwarzanej przez technologię.

Efektywność operacyjna jest częścią naszego korporacyjnego DNA, tworząc istotną długoterminową przewagę konkurencyjną. W tym roku nadal aktywnie zarządzaliśmy kosztami poprzez usprawnienie procesów oraz efektywne zarządzanie naszymi zasobami, raportując redukcję kosztów o -3,9% r/r, pomimo dodatkowej opłaty ostrożnościowej BFG. Dalsza poprawa efektywności jest kluczowa, ponieważ w ten sposób musimy zabezpieczyć środki na inwestycje w przyszły rozwój Banku.

Będziemy nadal inwestować w rozwój naszego Banku, aby stawał się nie tylko większym, ale także lepszym. Lepszym we współpracy, lepszym w poszukiwaniu innowacyjności, lepiej słuchającym klientów. A co najważniejsze, osiągającym lepszą jakość w działaniu. My nie budujemy tylko na następny kwartał, ale dla przyszłych pokoleń.

Jestem przekonany, że Bank jest dobrze przygotowany do wykorzystania wzrostu rynku i sprostania oczekiwaniom klientów oraz dalszego wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Nasze strategiczne priorytety na 2014 rok pozostają absolutnie jasne. Musimy w dalszym ciągu rosnąć
w sposób zrównoważony i zapewnić rozsądne rozwiązania dla naszych klientów.

Mamy ambicję być nie tylko bankiem o najlepszych wynikach, ale również instytucją wspierającą kluczowe wartości naszego społeczeństwa. Przyglądając się gwałtownym i czasami dramatycznym przemianom w społeczeństwach wokół nas, uważam, że przestrzeganie wartości jest równie ważne jak osiągnięte wyniki. Musimy mieć wkład w umacnianie społeczeństwa równych szans, wspierającego wzrost gospodarczy
i poprawę jakości życia. Sponsorujemy i promujemy sztukę, kulturę, przedsięwzięcia natury społecznej i środowiskowej, między innymi poprzez "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy " oraz Bankową Fundację Mariana Kantona.

Rozpoczęliśmy definiowanie naszej wizji strategicznej w dłuższym niż typowy horyzoncie czasowym. Nazwaliśmy ją Pekao 2020, umieszczając klienta w centralnym jej punkcie. Nasze plany i wszystko, co będziemy robić, koncentrować się będzie na dobru klienta.

W imieniu Zarządu chciałbym podziękować naszym Klientom i Akcjonariuszom za lojalność i zaufanie, którymi nas obdarzyli, Radzie Nadzorczej za silne poparcie i naszym Pracownikom za ich zaangażowanie, ciężką pracę i wkład w rozwój Banku. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę być częścią tak wielkiego zespołu wyjątkowych ludzi.

 

Warszawa, 11 marca 2014 r.