Najważniejsze informacje

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Grupa UniCredit prowadzi działalność w 17 krajach, gdzie w ramach liczącej ponad 8 800 oddziałów sieci zatrudnia ponad 147 000 osób.

Grupa UniCredit to instytucja finansowa głęboko zakorzeniona na kontynencie europejskim, prowadząca szeroko zakrojoną działalność na rynkach międzynarodowych i posiadająca szeroką bazę klientów.

Strategiczna pozycja Grupy w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej przekłada się bezpośrednio na jeden z najwyższych udziałów w rynkach lokalnych.

Liczba pracowników
ponad 147 000

Liczba oddziałów
ponad 8 800

 

 

Kraje, w których prowadzimy działalność*

Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina.

 

Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Metodologia FTE (ang. Full Time Equivalent), uwzględniająca liczbę pracowników obliczoną na podstawie tzw. wskaźnika obecności. Powyższe dane obejmują wszystkich pracowników spółek zależnych konsolidowanych metodą proporcjonalną, np. pracowników Grupy Koç Financial Services.
2 Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Powyższe dane obejmują wszystkie oddziały spółek zależnych konsolidowanych metodą proporcjonalną, np. oddziały Grupy Koç Financial Services Group.
* Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.