Nasze podejście

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Obecna sytuacja gospodarcza stanowi nowe wyzwanie dla sektora bankowego. Musi on nie tylko na nowo odnaleźć się w roli siły napędowej dla realnej gospodarki, ale także sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, dbając o zrównoważony własny rozwój.

Co robimy, aby sprostać temu wyzwaniu? Stosujemy długofalowe, oparte na angażowaniu wszystkich interesariuszy podejście do prowadzonej działalności:

• bankowość komercyjna – doskonalimy nasz model biznesowy i kompetencje z myślą o zacieśnianiu więzi z klientami i jeszcze skuteczniejszym wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom;

• korporacyjna odpowiedzialność społeczna – wykorzystujemy naszą wiedzę, aby ograniczać wykluczenie ekonomiczne i chronić zasoby naturalne;

• filantropia – wspieramy programy wykraczające poza tradycyjny zakres naszej działalności, reagujemy na fundamentalne potrzeby społeczne, zwłaszcza w dobie kryzysu.

Chcąc odnieść sukces w obecnym klimacie gospodarczym, banki muszą brać pod uwagę problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne zarówno w swojej strategii, jak i codziennej działalności.

Nasze podejście opiera się na zmianie kulturowej, która obecnie stanowi fundament naszego modelu usług, a także na odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Pamiętając o tym, pracujemy nad usprawnieniem współpracy pomiędzy jednostkami a departamentami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem. Dzięki temu możemy zaproponować rozwiązania zgodne z celami i potrzebami Grupy, a także klientów.

Zarządzanie ryzykiem stanowi fundament naszej działalności, a znajomość specyfiki klientów pomaga nam zrozumieć i kontrolować ryzyko tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

Chcąc zacieśnić więzi z klientami i jeszcze szybciej odpowiadać na ich potrzeby, uprościliśmy wiele procedur i zwiększyliśmy kompetencje oddziałów w zakresie podejmowania decyzji.

Jednocześnie nadal staramy się poprawiać efektywność naszej działalności. Grupa wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne, umożliwiające interakcję z klientami za pośrednictwem nowych środków komunikacji. Chcemy wykorzystać potencjał komunikacji wielokanałowej do tworzenia solidniejszych i bardziej owocnych relacji z naszymi klientami.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest jednym z nadrzędnych celów Grupy UniCredit. Pragniemy stworzyć w pełni zintegrowany system bankowości wielokanałowej, łączącej tradycyjne kanały kontaktu z klientem z kanałami elektronicznymi. U podstawy tego modelu nadal znajduje się tradycyjna placówka banku, co jest istotne zwłaszcza obecnie, gdy potrzebne są osobiste relacje i bezpośrednia interakcja. Musimy jednak pamiętać, że tradycyjnym kanałom obsługi klienta w coraz większym stopniu będą towarzyszyć nowe kanały komunikacji, w które obecnie inwestujemy.

Nasze podejście wynika z uważnego wsłuchania się w rzeczywiste oczekiwania interesariuszy. To właśnie dialog z nimi wyznacza nasze kierunki działania i pozwala nam budować trwałe wartości oraz skutecznie przyczyniać się do rozwoju krajów, w których działamy.

Dobrze rozwinięta sieć placówek i silne lokalne przedstawicielstwa ukształtowały obecny charakter UniCredit. Piętnaście lat temu położyliśmy podwaliny pod międzynarodową ekspansję i dywersyfikację. Podjęliśmy dobrą decyzję i staliśmy się jedną z wiodących instytucji finansowych, cieszącą się uznaniem w całej Europie.