Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Rada Nadzorcza Banku

Jerzy Woźnicki   Przewodniczący
Roberto Nicastro   Wiceprzewodniczący
Leszek Pawłowicz   Wiceprzewodniczący
Alessandro Decio   Sekretarz
  Członkowie
Małgorzata Adamkiewicz  
Paweł Dangel  
Laura Stefania Penna  
Wioletta Rosołowska  
Doris Tomanek  

 

Zarząd Banku

Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
  Wiceprezesi Zarządu
Diego Biondo
Andrzej Kopyrski
Grzegorz Piwowar
Stefano Santini
Marian Ważyński