Relacje Inwestorskie

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Działalność Banku w zakresie relacji inwestorskich skoncentrowana jest głównie na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej komunikacji z rynkiem poprzez czynną współpracę z inwestorami, analitykami i agencjami ratingowymi, jak również na wykonywaniu obowiązków informacyjnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. 


Przedstawiciele Banku regularnie odbywają wiele spotkań z inwestorami w kraju i za granicą oraz uczestniczą w większości regionalnych i branżowych konferencji inwestorskich. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. są co kwartał prezentowane w ramach konferencji transmitowanych jednocześnie przez Internet. W 2013 roku odbyły się cztery konferencje poświęcone prezentacji wyników oraz 580 spotkań z inwestorami i analitykami z około 250 firm inwestycyjnych. 


Wyniki Banku oraz jego działalność są na bieżąco monitorowane przez analityków reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje finansowe. W tym roku 26 analityków opublikowało raporty i rekomendacje na temat Banku. 


Działania, które podejmuje Bank w kontaktach z inwestorami, mają przede wszystkim na celu umożliwienie rynkowi przeprowadzenie rzetelnej oceny sytuacji finansowej Banku, jego pozycji rynkowej oraz skuteczności przyjętego modelu biznesowego z uwzględnieniem kondycji finansowej sektora bankowego oraz sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej i na rynkach międzynarodowych. 


Wszystkie istotne dla inwestorów informacje na temat Banku dostępne są na stronie internetowej Banku, pod adresem: http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/. 


Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, Bank publikuje raport roczny w wersji online dostępny na stronie internetowej Banku.