Wprowadzenie

Dodaj do mojego raportu
Następny rozdział

Społeczna odpowiedzialność jest trwałą zasadą postępowania, na której Bank buduje swoje relacje z otoczeniem. 


W Banku Pekao S.A. przestrzegane są zasady Kodeksu Etyki Bankowej Związku Banków Polskich i Kanonu dobrych praktyk rynku finansowego uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wraz z Kartą Zasad Grupy UniCredit dokumenty te określają zasady postępowania związane z działalnością banków w stosunkach z klientami, zasady wzajemnych relacji między bankami oraz postępowanie Banku jako pracodawcy wobec pracowników. 


Integralną częścią spójnych działań realizowanych w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu jest zaangażowanie społeczne Banku. Bank wspiera długoterminowe projekty oparte na partnerstwie z wybranymi, cieszącymi się zaufaniem społecznym, organizacjami w celu rozwiązywania zdefiniowanych problemów.