Wyniki osiągnięte przez ważniejsze jednostki powiązane

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Pioneer Pekao Investment Management S.A. - PPIM

Skonsolidowany zysk netto PPIM w 2014 roku wyniósł 105,7 mln zł wobec zysku w wysokości 98,6 mln zł w 2013 roku. Udział Banku w zysku spółki wyniósł 51,8 mln zł.

 

Pekao Leasing Sp. z o.o. - Pekao Leasing

W 2014 roku Pekao Leasing wypracował zysk netto w wysokości 54,6 mln zł (udział Banku: 49,7 mln zł) wobec zysku w wysokości 40,6 mln zł osiągniętego w 2013 roku. Wynik Pekao Leasing za 2014 rok, poza wyższym wynikiem na działalności komercyjnej, uwzględnia pozytywny efekt rozliczeń związanych z podatkiem VAT.

 

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. - CDM

W 2014 roku zysk netto CDM wyniósł 42,4 mln zł wobec zysku w wysokości 39,3 mln zł osiągniętego 2013 roku.

 

Pekao Pioneer PTE S.A. - PTE

W 2014 roku PTE wykazał zysk netto w wysokości 15,4 mln zł (udział Banku: 10,0 mln zł) wobec zysku w wysokości 13,8 mln zł w 2013 roku. Wyższy zysk został osiągnięty w wyniku rozliczenia Funduszu Gwarancyjnego w I półroczu 2014 roku, które nastąpiło po transferze aktywów OFE do ZUS w konsekwencji przeprowadzonej reformy systemu emerytalnego.

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. - Pekao Bank Hipoteczny

Zysk netto Pekao Banku Hipotecznego osiągnięty w 2014 rok wyniósł 10,0 mln zł wobec zysku w wysokości 12,7 mln zł w 2013 roku.

 

Pekao Faktoring Sp. z o.o. - Pekao Faktoring

W 2014 roku Pekao Faktoring wypracował zysk netto w wysokości 8,2 mln zł wobec zysku w wysokości 10,1 mln zł w 2013 roku.

 

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. - Xelion

Zysk netto Xelion osiągnięty w 2014 roku wyniósł 2,9 mln zł (udział Banku: 1,45 mln zł) i był wyższy wobec zysku w wysokości 2,1 mln zł osiągniętego w 2013 roku.