Zakres działania (kompetencje) Zarządu

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zakres działania Zarządu Banku określają przepisy prawa, w tym ustawy Kodeks spółek handlowych i Prawo bankowe oraz Statut Banku.

Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez prawo lub Statut do właściwości innych organów Banku.

Zarząd opracowuje strategię rozwoju Banku i jest odpowiedzialny za jej wdrożenie. Realizując zasadę sprawnego i rozważnego zarządzania Bankiem Zarząd jest odpowiedzialny za inicjowanie i realizację programów, mających na celu zwiększenie wartości Banku i zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy oraz ochronę długofalowych interesów pracowników.

Zarząd Banku podejmując decyzje dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najpełniejszą realizację interesów akcjonariuszy, klientów, pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących z Bankiem w zakresie jego działalności.