Zmiany organizacyjne

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W 2014 roku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Centrali Banku.

W Obszarze Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej zgrupowano zadania Biura Komunikacji Wewnętrznej oraz Biura Relacji Grupy z Mediami w jednej komórce - Biurze Komunikacji. Zmiana miała na celu dalszy rozwój i wzmocnienie identyfikacji wizualnej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz ukierunkowanie komunikacji i strategii współpracy ze wszystkimi interesariuszami.

W Pionie Bankowości Prywatnej utworzono szóste Regionalne Biuro Sprzedaży Obszar Zachodni, którego celem jest lepsze wykorzystanie potencjału rynku i wzmocnienie obecności Banku w segmencie klientów Private Banking na zachodzie kraju.

W Pionie Logistyki i Zaopatrzenia do Departamentu Obsługi Banku przeniesiono Centrum Dystrybucji Korespondencji, dzięki czemu skoncentrowano zadania związane z zarządzaniem i obsługą korespondencji w jednej komórce.

W związku z nowymi wymaganiami w obsłudze klientów wynikającymi z regulacji FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), w Pionie Finansowym, w Departamencie Podatkowym został utworzony Zespół FATCA, którego zadaniem jest monitorowanie i przeprowadzanie czynności zapewniających zgodność Banku z wymogami tej regulacji.